dobre wieści z Europy: małe szanse na szybką nowelizację przepisów o A1

Jak Państwo wiecie, szef Brighton&Wood – wiodącej kancelarii obsługującej od 21 lat polskie firmy delegujące, podejmuje dyskretne działania zmierzające do storpedowania lub złagodzenia projektowanych przepisów o poświadczaniu formularzy A1. Pandemia Covid-19 i ogólny chaos z nią związany są świetną ku temu okazją. 

Już w kwietniu b.r. Tomasz Major, działając z ramienia Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej polskie firmy delegujące, wystosował do ministra odpowiedzialnego w rządzie M. Morawieckiego za sprawy europejskie oraz do polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, a także do liberalnych parlamentarzystów niemieckich – wspierających od wielu lat polskie firmy delegujące i ich największych niemieckich kontrahentów, pismo, w którym namawia do wykorzystania pandemii COVID-19 do storpedowania lub zahamowania prac nad rozporządzeniami UE nr 883/2004 i nr 987/2009 (przepisy o A1).

W dniu dzisiejszym wpłynęło do nas oficjalne pismo, z którego wynika, że w najbliższym czasie nie zostaną wznowione prace nad tymi przepisami: 

„Z uwagi na obecny kryzys związany z pandemią COVID-19 oraz brak elastyczności po stronie Parlamentu Europejskiego, prezydencja chorwacka nie podjęła prac nad nowelizacją ww. rozporządzeń. W tym kontekście prawdopodobnym jest, że prace będą kontynuowane po przejęciu przewodnictwa w Radzie UE przez Niemcy w II połowie br.” 

Jednocześnie szef kancelarii Brighton&Wood, która obsługuje także wiodących kontrahentów polskich firm działających w UE w przemyśle budowlanym, energetycznym i petrochemicznym, podejmuje działania zmierzające do odsunięcia w czasie implementacji DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. 

Wiodące organizacje europejskiego biznesu - BusinessEurope (as the main EU cross-industry employer organisation in the private sector), Ceemet (engineering/metal), FIEC (construction), ECEG (chemical), EFCI (cleaning) and GEOPA (agriculture) - wysłały już w połowie kwietnia b.r. do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Prezydencji Chorwackiej w Radzie UE, wniosek o przesunięcie daty stosowana zrewidowanej dyrektywy o delegowaniu pracowników o rok, tj. do 30 lipca 2021 roku. Oto ważne pasaże bardzo obszernego pisma współprzygotowanego przez Izbę Pracodawców Polskich wraz z zagranicznymi partnerami – organizacjami europejskiego i niemieckiego biznesu i wysłanego do instytucji europejskich:

 “We are currently experiencing an unprecedented sanitary crisis in Europe, with dramatic economic and social consequences. Business strongly believes that during this crisis, the EU institutions and social partners should focus on what is essential in overcoming this crisis. This means to protect public health while maintaining the production of vital goods and services and preserving our economic ecosystems to be able to bounce back more rapidly once the health crisis is overcome. With the COVID-19 crisis, for good reasons the preparations for the transposition and administration of the amended rules on postings are in many cases being delayed. Furthermore, helping companies to implement the amended rules in the revised posting directive requires availability of national websites with good information on the applicable rules in each country and will mobilize large administrative resources in companies to learn how to apply the new rules correctly in the initial phase.

Putting such burdens on business and national administrations would divert resources and efforts away from where they are most needed: fighting COVID-19 and preserving growth and employment as lockdown provisions are gradually lifted.

For all these reasons, we believe that there are good reasons to postpone the application of the new rules.

We therefore call on the Commission to initiate a fast procedure in order to postpone the date of application of Directive 2018/957, taking into account the COVID19 crisis evolution, until a time when it can be effectively implemented by business and national administrations. Meanwhile the existing rules on posting of workers (Directive 96/71/EC) with which all operators are already familiar would remain applicable.

Concretely, this requires the Commission to propose a legal instrument proposing a postponement of the entry into force of Directive 2018/957, with a fast track procedure for adoption. During this period of crisis, it has been proven that decisions can be taken rapidly, also at EU level. Therefore, we believe that it is also feasible on this matter. 

Istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre kraje europejskie nie zdążą implementować w/w dyrektywy do 30.07.2020 r. O tym, czy zostanie przyjęte niebawem wspólne europejskie stanowisko dot. tej dyrektywy, będziemy Państwa informować na bieżąco. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Izbą Pracodawców Polskich: www.delegowanie.pl lub z kancelarią Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Po najbliższej bezpłatnej Konferencji Online omówione zostaną działania legislacyjne podejmowane w poszczególnych krajach UE w związku z implementacją DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. 

bezpłatna Konferencja Online: Opodatkowanie firm delegujących - zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm

Z najnowszych wytycznych niemieckich, belgijskich, niderlandzkich oraz francuskich władz podatkowych wynika wskazanie firm delegujących z Europy Środkowo-Wschodniej jako podmiotów dedykowanych do szczególnych postępowań kontrolnych w najbliższych miesiącach. Instytucje mają badać, czy firmy delegujące deklarują i rejestrują w sposób prawidłowy zakłady podatkowe w krajach, w których działają. Szczególnie kontrolowane mają być firmy budowlane oraz inne firmy działające w sektorze energetycznym, chemicznym i petrochemicznym. W okólniku belgijskim wymienione są firmy rusztowaniowe i izolacyjne. Generalnie nacisk na kontrole przewidziany jest w sektorach, do których w najbliższych miesiącach popłynie strumień wsparcia publicznego (budownictwo i infrastruktura oraz strategiczne gałęzie przemysłu).

Już w najbliższy czwartek odbywa się Konferencja Online „Opodatkowanie firm delegujących - zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm” 

Piątek, 8.05.2020; 10.00

Program Konferencji Online: 

Opodatkowanie firm delegujących - zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm

 • Ogólna definicja zakładu podatkowego
 • Przykłady zakładów podatkowych
 • Plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne
 • „plac budowy, budowa lub prace instalacyjne i montażowe”
 • Kryterium 6/9/12 miesięcy
 • Czy podział na kilka kontraktów ma znaczenie?
 • Obejście przepisów: dzielenie umów
 • Początek i koniec budowy w rozumieniu przepisów podatkowych
 • Czy czasowe przerwy przerywają bieg okresu 12 miesięcy?
 • Czy zlecenie prac podwykonawcom wpływa na powstanie zakładu budowlanego?
 • Zmiana interpretacji pojęcia „budowlany zakład podatkowy” od 2017r.
 • Wyjątki
 • Nowa interpretacja działalności pomocniczej i przygotowawczej w świetle od 2017 r.
 • Zapobieganie sztucznemu dzieleniu kontraktów
 • Problem licznych stałych placówek
 • Zależny przedstawiciel
 • Niezależny przedstawiciel
 • Filia (spółka zależna)
 • Podmioty blisko powiązane 

Czas: Piątek, 8.05.2020; 10.00

Miejsce: Konferencja online; udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu; możliwość zadawania pytań referentowi przed i podczas konferencji, sesja pytań i odpowiedzi; dyskusja z uczestnikami.

Aby móc skorzystać z Konferencji Online wystarczy, że masz przy sobie smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Nie musisz tracić czasu i pieniędzy na dojazd na konferencję. – Logujesz się przy pomocy jednego kliknięcia i już uczestniczysz w wydarzeniu.

Zasady:

Członkowie IPP Pakiet Standard:            bezpłatnie jedna osoba z firmy

Członkowie IPP Pakiet Premium:            bezpłatnie trzy osoby z firmy

Pozostałe firmy:                                         zobacz cennik na www.delegowanie.pl/online

 

Firmy, które zgłoszą na konferencję 5 osób, otrzymają bezpłatny poradnik zawierający informacje prawne na tematy poruszane na konferencji.

Przystąp do IPP i weź udział w bezpłatnej konferencji: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard

 

Dołącz do najlepiej poinformowanych I zgłoś się na Konferencję Online! Formularz zgłoszeniowy: www.delegowanie.pl/online

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji Online została ściśle ograniczona do 50 uczestników. Miejsca gwarantowane dla członków IPP są dostępne dla firm, które zgłoszą się w ciągu 3 dni od ukazania się niniejszego zaproszenia. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów w formule bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy. 

Prowadzący: Tomasz Major i prawnicy Kancelarii Brighton&Wood, www.BrightonWood.com oraz ELYSIUM - www.Elysium-Europe.eu  

Bezpośredni kontakt do organizatora: administrator@delegowanie.pl

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA: 

http://optymalnezatrudnienie.pl/rejestracja-online

 

Referenci: Tomasz Major (www.TomaszMajor.com) wraz z zespołem Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com

Organizator: Portal www.delegowanie.pl

Partner strategiczny: Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl)

Partner medialny: www.RynekDelegowania.pl

Partner Merytoryczny: Brighton&Wood – European Employment Lawyers&Advisors, ELYSIUM – system płac dla firm delegujących

Kontakt:

Brighton&Wood – European Employment Lawyers&Advisors: www.BrightonWood.com

ELYSIUM – system płac dla firm delegujących: www.elysium-europe.eu

Tomasz Major pełni od wielu lat funkcję Prezesa Izby Pracodawców Polskich (www.IPP.org.pl) – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców oraz twórcą europejskiej sieci firm doradzającym firmom delegującym i ich kontrahentom (www.GlobalEmployment.eu). 

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”.

Wraz z Tomaszem Majorem spotkanie poprowadzą współpracownicy Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com). 

Więcej informacji na temat referenta: www.TomaszMajor.com

 

Bezpośredni kontakt do organizatora:

Robert Grzegorzak: administrator@delegowanie.pl