Konsultacja w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Konsultacja zapewnia wszechstronną ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendujemy kierunki działań oraz wskazujemy na możliwości optymalizacji, omawiając różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele zatrudniania cudzoziemców.

Kontakt z kancelarią Brighton&Wood