Zakazane delegowanie do Belgii

Od dłuższego czasu belgijska inspekcja pracy weryfikuje poprawność działań prowadzonych na rynku belgijskim przez polskie firmy.

Przypominamy, że zakazana jest działalność charakteryzująca się nast. cechami:

 • Kontrahenci belgijscy zamawiają określoną liczbę pracowników lub pracowników o określonych kwalifikacjach, albo wręcz określonych pracowników.
 • Dział rekrutacji w Polsce wyszukuje odpowiedni personel w Polsce i wysyła go do Belgii na zlecenie belgijskich kontrahentów.
 • Pracownicy zrekrutowani i zatrudnieni przez polską spółkę wyjeżdżają do Belgii. Transport organizuje biuro polskiej firmy. Od momentu pojawienia się pracowników w zakładzie belgijskiego kontrahenta, obejmował on nadzór nad pracownikami. Wyznaczał im godziny pracy, wskazywał co i jak mają robić i jakie zadania mają wykonywać.
 • Kontrahent belgijski podejmuje też decyzje dot. urlopów oraz rozwiązywania umowy z pracownikiem – nakazywał spółce polskiej wysyłanie pracownika do Polski.
 • Narzędzia zapewniał pracownikom delegowanym przez polską spółkę klient belgijski.
 • Klient belgijski zapewniał pracownikom delegowanym przez polską spółkę szatnie, łazienki i inna konieczną infrastrukturę.
 • Polska spółka nie zapewniała brygadzistów i pracowników nadzoru. Przełożonymi pracowników delegowanych przez polską spółkę byli pracownicy kontrahentów belgijskich.
 • Polska spółka otrzymywała od kontrahenta belgijskiego na koniec miesiąca liczbę godzin i na tej podstawie wystawiała fakturę (liczba godzin x umówiona stawka).
 • Gdy kontrahent nie był zadowolony z pracownika – nakazywał jego zjazd do Polski.
 • Działania polskiej spółki ograniczały się do rekrutacji pracowników w Polsce, wysłania ich do Belgii oraz do naliczania im w Polsce płac. 

Taka działalność jest w Belgii działalnością reglamentowaną i wymaga uzyskania wcześniej odpowiedniego zezwolenia.

Działalność bez zezwolenia jest w Belgii zabroniona. Jest ona ścigana karnie i grożą za taki proceder zarówno polskiej firmie jak i belgijskiemu kontrahentowi surowe konsekwencje karne oraz finansowe. Dodatkowo konsekwencją może być stwierdzenie, że pracodawcą pracowników jest kontrahent belgijski (fikcja prawna). 

Umowy zawierane przez polskie spółki stanowią obejście tych przepisów i mogą zostać uznane za przykrywkę działalności przestępczej. Widzimy w praktyce, że kontrakty zawierane przez polskie podmioty zawierane są dla pozoru. 

Rekomendujemy podjęcie pilnej dyskusji z kontrahentami belgijskimi n/t modelu legalnej działalności na terenie Belgii.

Działalność w przedstawionej formule jest za wielce ryzykowna dla polskiej firmy oraz dla jej belgijskich kontrahentów.

Kancelaria Brighton&Wood oraz ELYSIUM Kadry i płace dla firm delegujących obsługują od ponad 20 lat polskie firmy działające na rynku belgijskim.

Biuro Brighton&Wood w Brukseli zapewnia polskim firmom pełną obsługę w postępowaniach kontrolnych prowadzonych na terenie Belgii.

Dokumentacja kadrowa oraz płacowa przygotowywana przez ELYSIUM i Brighton&Wood zapewnia bezpieczeństwo prawne i podatkowe polskim firmom. 

Zapoznaj się z obszerną publikacją n/t delegowania do Belgii: Delegowanie do Belgii 2020/2021 | Delegowanie.pl

Wszystkie książki wydawane przez nas są bezpłatne dla firm, które konsultujemy oraz dla firm, które obsługujemy na stałe.

Oto nasze wszystkie publikacje n/t delegowania za granicę: www.delegowanie.pl/publikacje 

Wszystkie książki wydawane przez nas są bezpłatne dla firm, które konsultujemy oraz dla firm, które obsługujemy na stałe.

 

Przyjedź na konsultację do jednego z naszych biur: Kraków, Opole, Warszawa, Lotnisko Radzieje: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Jeżeli preferujesz spotkanie w Twoim biurze, to chętnie Cię odwiedzimy: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Jeżeli chcesz skonsultować się w sposób zdalny, to również zapraszamy do kontaktu: Obsługa Online firm delegujących | Delegowanie.pl

Korzystaj ze sprawdzonej dokumentacji kadrowej i płacowej. – Skontaktuj się z nami! – Błyskawicznie zoptymalizujemy Twój biznes: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Poprowadzimy profesjonalnie Twoje kadry i płace, albo wesprzemy Twój dział kadr i płac sprawdzoną dokumentacją modelową: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Nasi księgowi poprowadzą Twoją księgowość albo wesprą Twoich księgowych: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) obsługuje od ponad 20 lat polskie firmy delegujące personel za granicę. Kancelaria przygotowała dla wszystkich firm delegujących:

 1. komplet publikacji książkowych n/t delegowania wg nowych przepisówhttp://delegowanie.pl/publikacje
 2. nową dokumentację dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych delegowanych za granicę do wszystkich państw europejskich. Dokumentacja pracownicza przygotowywana przez kancelarię Brighton&Wood uwzględnia regulacje państw przyjmujących w zakresie formy i treści dokumentów i ich wersji językowych. Wszystkie dokumenty przygotowywane są w dwu/ lub wielojęzycznych wersjach językowych: języku polskim, angielskim i w języku państwa przyjmującego.
 3. Kompendium wiedzy dla firm na temat delegowania: 12 książek, ponad 4 tys. stron eksperckiej wiedzy i ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze polskich firm za granicą: http://delegowanie.pl/kompendium
 4. Kancelaria Brighton&Wood konsultuje firmy w zakresie dostosowania do nowych przepisów w poszczególnych państwach oraz zapewnia dostęp do wiedzy n/t warunków świadczenia usług w poszczególnych branżach (stawki minimalne, dodatki, obowiązki dokumentacyjne etc.): http://delegowanie.pl/obsluga-firm-delegujacych
 5. Kancelaria Brighton&Wood przeprowadza na zlecenie firm delegujących oraz ich kontrahentów audyty w zakresie legalności delegowania, spełniania przesłanek delegowania, a także dokonuje oceny poprawności modelu oraz sposobu wdrażania procedur związanych z delegowaniem.
 6. Kancelaria Brighton&Wood jako jedyna firma prawnicza w Europie prowadzi audyty w zakresie normy Advanced Quality Management System CBE-2020 [Cross-Border-Employment] |Construction, Infrastructure & Energy| oraz Advanced Quality Management System CBE-2020 [Cross-Border-Employment] |Opieka/Pflege|  
 7. Kancelaria Brighton&Wood zapewnia polskim firmom pełną obsługę w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą. Wraz z ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących www.Elysium-Europe.eu przygotowywana jest pełna i poprawna dokumentacja na potrzeby postępowań kontrolnych. ELYSIUM prowadzi pełną obsługę płacowo-dokumentacyjną w trakcie toczących się postępowań kontrolnych w kraju i za granicą (Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, kraje skandynawskie). 

Konsultacje dla firm odbywają się w biurach Kancelarii Brighton&Wood European Labour Lawyers & Advisors i ELYSIUM Kadry i płace dla firm delegujących w Warszawie, Krakowie i Opolu, a także online: http://delegowanie.pl/obsluga-firm-delegujacych

System naliczania płac ELYSIUM to jedyny system uwzględniający zmiany w przepisach o delegowaniu.

 • ELYSIUM umożliwia firmie samodzielne i elastyczne dopasowanie zasad wyliczeń oraz dokumentów generowanych przez system płacowy
 • ELYSIUM liczy płace zgodnie z przepisami polskimi oraz zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM pozwala na elastyczność w konfigurowaniu zasad rozliczania płac na nowych rynkach z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń
 • ELYSIUM generuje dokumenty miesięczne we wszystkich językach UE i zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM zawiera różne moduły optymalizacyjne zgodne z regulacjami państw przyjmujących
 • ELYSIUM dostosowany jest do nowych przepisów o delegowaniu, które weszły w życie w 2020 r.
 • ELYSIUM nalicza płace uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzeń i dodatki obowiązujące w danym Państwie przyjmującym
 • ELYSIUM jako jedyny system płacowy w Europie korzysta z permanentnego wsparcia Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com
 • Dokumentację oraz pełną obsługę użytkowników ELYSIUM w postępowaniach kontrolnych w Europie zapewnia Kancelaria Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

ELYSIUM świadczy dla firm delegujących usługi kadrowo-płacowe oraz księgowe. Więcej informacji: www.Elysium-Europe.eu

Na profilu Facebook Delegowanie.pl | Facebook umieszczane są aktualne informacje n/t legalnego i zyskownego delegowania w Europie.